Սոցիալական կայքեր;


Սոցիալական կայքեր;


 

Կանխիկ Փոխարժեք 2014.07.25

Առք Վաճառք
USD 406 407.5
EUR 547 550
GBP 689 695
RUB 11.57 12.2
KZT 1.5 3
CHF 440 460
GEL 230 236

Անկանխիկ փոխարժեք 2014.07.25

Առք Վաճառք
USD 405.5 407.5
EUR 546 552
GBP 689 695
RUB 11.59 12.3
KZT 1.5 3
CHF 440 460
GEL 228 236

Հարցում

Որտեղի՞ց եք լսել ԲՏԱ Բանկի մասին.


Գովազդ վերելակներում
0
 
0%
Մոտ է գտնվում աշխատավայրին
4
 
10.81%
Համացանց (ինտերնետ)
16
 
43.24%
Ռադիոգովազդ
1
 
2.7%
SMS գովազդի միջոցով
2
 
5.41%
Ընկերներից, ընտանիքի անդամներից
13
 
35.14%
Ընդամենը: 37
Հաջողության բանաձև

«Հաջողության Բանաձև»

ժամկետային ավանդ

Ավանդը ներգրավվում է Բանկի գլխամասում և բոլոր մասնաճյուղերում

Ավանդատուին անվճար տրամադրվում է ArCa Classic պլաստիկ քարտեր:

  • Ավանդի արժույթը` AMD, USD, EUR, RUR
  • Նվազագույն նախնական գումարը` 150 000 AMD, 500 USD/EUR, 12 500 RUR
  • Համալրման նվազագույն գումարը` 30 000 AMD, 100 USD/ EUR, 2 500 RUR

"Հաջողության բանաձև" ավանդի տոկոսագումարները % տարեկան, ամենամսյա վճարումով, նախատեսված է նաև կապիտալիզացիայի հնարավորություն:


1-90 օր 91 - 180 օր 181 - 271 օր 272 - 366 օր 366 – 720 օր
AMD տոկոսադրույքը 9.00% 9.50% 10.00% 10.00% 10.00%
USD տոկոսադրույքը 4.50% 5.50% 6.50% 7.50% 8.00%
EUR տոկոսադրույքը 4.00% 4.50% 5.00% 5.50% 7.00%
RUR տոկոսադրույքը 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 7.50%

 

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք դուք, եթե ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով: տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետեվյալ հասցեում` Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը:

Ժամկետային Ավանդային պայմանագրի գործողության ավարտից հետո ընթացիկ հաշվի պահպանման սակագները սահմանվում են Բանկի կողմից իրականացվող գործառնությունների սակագներին համապատասխան:
Ավանդային հաշվում ավանդատուի անունով կարող են մուտքագրվել նաև երրորդ անձանց դրամական միջոցները` նրա ավանդի հաշվի մասին անհրաժեշտ տվյալների նշումով:
Ավանդը կարող է ներդրվել երրորդ անձի անունով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական` հաշվին առկա մնացորդի նկատմամբ:
Բանկն ավանդի գումարի վրա տոկոսագումարները հավելագրում է ավանդը Բանկ մուտք լինելու հաջորդ օրվանից մինչև այն հաճախորդին վերադարձնելու կամ ավանդատուի ավանդային հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը: Ավանդը Ավանդատուին վերադարձնելու կամ այլ հիմքերով հաշվից դուրս գրելու օրը Պետական իրավասու մարմնի կողմից ոչ աշխատաքային օր հայտարարելու հետևանքով Ավանդի վերադարձը կամ այլ հիմքերով հաշվից դուրս գրումը հաջորդող աշխատանքային օրը կատարելու դեպքում, Ավանդի գումարի նկատմամբ տոկոսները հաշվարկվում են մինչև ավանդի վերադարձման կամ այլ հիմքերով հաշվից դուրս գրելու  աշխատանքային օրվան նախորդող օրը:
Արտարժույթով ներդրված ավանդների դիմաց հաշվարկված տոկոսագումարները վճար��ում են ՀՀ դրամով` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած տվյալ օրվա միջին փոխարժեքով:
Բանկն իրավունք ունի փոփոխելու ցպահանջ ավանդների և բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը, եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:
Ավանդատուի ցանկությամբ ավանդի պայմանագրի գործողության ժ��մկետի ավարտից հետո այն կարող է երկարացվել, համաձայն նախապես ներկայացրած դիմումի,  երկարաձգման օրը բանկում գործող տոկոսադրույքով` առանց Բանկ այցելելու:
Եթե կնքվել է առանց երկարաձգման հնարավորության պայմանագիր, դրա ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները երևան գալուց հետո ժամկետային ավանդի գումարը չպահանջելու դեպքում, գումարը փոխանցվում է  ցպահանջ հաշվին ցպահանջ ավանդի պայմաններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
Ավանդային պայմանագրով որոշված տոկոսագումարների չափը Բանկը չի կարող միակողմանի նվազեցնել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:

Հարգելի հաճախորդներ հաշվով կատարվող գործարքների սակագներին կարող եք ծանոթանալ Սակագներ բաժնում:

Էջը թարմացվել է` 17.03.2014թ., 11:03

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվությունների միջև հակասության առկայության դեպքում

անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով: